СУ "Васил Лески" - Девня

КОИ СМЕ НИЕ

Годишен план , План за квалификация , Стратегия , Етичен кодекс , Дневен режим , Празничен календар
Училищна програма - мерки за повишаване на качеството в образованието
Училищна програма за целодневна организация на учебния процес
Училищният тормоз - мини наръчник за родители
Училищен план за насърчаване на грамотността
Програма за предоставяне на равни вазможности и за приобщаване на деца и учениците от уязвимите групи
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Приемни дни на учителите
ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА СУ „Васил Левски”, гр. Девня ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 - 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19
КОРОНАВИРУС - Как да се предпазим?


ГРАФИК

за провеждане на изпитни сесии на учениците в самостоятелна форма на обучение
 1. Редовна сесия: м. февруари
 2. Първа поправителна сесия:
 3. Втора поправителна сесия: м. август

 4. НАШИЯТ ДОБЪР ПРИМЕР  Учениците от 11 клас на СУ "Васил Левски", гр. Девня, специалности "Автоматизация на непрекъснати производства" и "Електрообзавеждане на производството" започнаха своята изнесена учебна практика по специалността на територията на заводите "Агрополихим"АД, "Девня Цимент"АД и "Солвей Соди"АД - партньори по споразумение между училището, бизнеса и Община Девня. Представителите на бизнеса осигуриха работното облекло, ръководители за всяка група и условия за практически дейности, а общината осигурява ежеседмичен транспорт.

  Основна сграда За Девня и девненци Средно училище „Васил Левски” е символ на образование и успех. Не само защото всеки втори жител на Девня е свързал съдбата си с него, а защото вече половин век това най-голямото училище на територията на Девня дава на България млади хора, вярващи в собствените си знания и умения, преследващи неуморно мечтите си, хора, достойни и истински, доказващи себе си не само в България, но и извън пределите на страната ни.
  Днес училището разполага с богата материално-техническа база: добре оборудвани учебни кабинети по информатика и информационни технологии с интернет, мултимедиен кабинет, голям и добре оборудван физкултурен салон, открита спортна площадка, фитнес зала и ученически стол.
  Училището предлага езикова подготовка по английски и руски език във всички етапи на обучение. Вече трета година работи подготвителна предучилищна група за подпомагане на децата с езикови и социални проблеми.
  Филиал В училището се развива активна извънкласна дейност: хор, кръжоци, спортни секции, клубна дейност. Училището има многобройни изяви в страната. Отборите ни по футбол и баскетбол представят училището в турнири и състезания на областно и национално ниво.
  Обучението на учениците след VІІІ клас продължава в профилиранa или професионална паралелка. Високата квалификация на педагогическите кадри гарантира много добрата подготовка на учениците след завършване на обучението им в СУ ”Васил Левски”.


  
Полезни връзки:
Община Девня РУО-Варна МОН къде сме учи онлайн