СУ "Васил Лески" - Девня

ГОРЕН КУРС IX-XII клас

Тук можете да намерите информация за програмата на класовете, материали за самоподготовка, подготвени от преподавателите и други.

График на класните и контролните работи за I учебен срок
Учебен календар за учебната 2018/2019 година
Списък на извънкласните форми през учебната 2018-2019 година
Заповед за определяне на дати за провеждане на държавен изпит, за придобиване на СПК

IX клас
Как се решават дробни уравнения
Седмично разписание на 9 клас

X клас
Седмично разписание на 10 клас

XI клас
Нещо повече за понятието логаритъм
Седмично разписание на 11 клас

XII клас
Седмично разписание на 12 клас


Полезни връзки:
Община Девня РУО-Варна МОН къде сме учи онлайн