СУ "Васил Лески" - Девня

ИСТОРИЯ

Летоброенето на СОУ "Васил Левски" започва от 1962 година. Строежът на сградата започва през 1960 г., тъй като се чувства остра нужда от ново училище, което да побере учениците за прогимназиалните класове от с. Девня и с. Река Девня. Жителите на тези села (станали по-късно квартали на гр. Девня) се увеличават твърде много поради израстването на Девненската низина в голям промишлен обект - Долината на голямата химия.

Общата стойност на сградата е 2 200 000 лв (по курс на лв преди 1962 г. или 2 200 лв след 01.01.1962 г.) 700 000 лв са събрани от самооблагане на населението в с. Девня и с. Река Девня, а останалите 1 500 000 лв са дадени от държавата.

На 8.10.1962 г. се открива Основно училище "Димитър Благоев". То побира 580 ученици, разпределени в 17 паралелки:


I клас - 1 паралелка
II клас - 1 паралелка
V клас - 4 паралелки
VI клас - 4 паралелки
VII клас - 4 паралелки
VIII клас - паралелки

За III и IV клас няма достатъчно ученици, за да се сформира паралелка.

Първият директор е Кольо Александров. През м. Септември 1964 г. директор става Сава Кънев, а заместник-директор Джена Пенчева

От 1965 г. училището променя статута си в Народна прогимназия "Димитър Благоев" (V - VIII клас). Учениците, завършили IV клас в Начално училище "Паисий", Начално училище "Христо Ботев" и в с. Кипра се записват в V клас в Народна прогимназия "Димитър Благоев".

След Сава Кънев, от м. Март 1972 г. за директор на училището е назначена Джена Пенчева, а за заместник-директор - Къню Божков. От 1982 г. заместник-директор е Георги Петков.

През 1985 година е построен и физкултурният салон с топла връзка към основната сграда.

През 1986 година Народна прогимназия "Димитър Благоев" и Начално училище "Христо Ботев" се обединяват в Единно средно политехническо училище (ЕСПУ) "Димитър Благоев". Ползват се трите учебни сгради. Сформира се един педагогически колектив с директор Джена Пенчева и заместник-директор Георги Петков. Учениците са 850 от I до VIII клас; обучавани от 56 учители и възпитатели.

От 1987 година директор на училището е Георги Петков и заместник-директори Донка Илиева и Мария Димитрова.

След обновяване на двете училищни сгради през 1991 година се възстановява Начално училище "Христо Ботев", а училище "Димитър Благоев" добива статут на Основно училище I - VIII клас с директор Георги Петков и помощник-директор Донка Илиева.

Новата конюнктура налага смяната на патрона на училището. Така от учебната 1993 / 1994 година училището носи името "Васил Левски".

От 2000 година тук се обучават и учениците от с. Падина

Броят на уениците от 1991 година до 2003 година се движи между 450 и 470, а броят на паралелките между 19 и 20.

Учебната 2004 / 2005 година училището е преобразувано в Средно общообразователно училище "Васил Левски" съгласно заповед № РД-14-55 от 28.05.2004 г. на министъра на МОН и по предложение на кмета на община Девня, Димитър Димитров, и мотивирано становище на РИО Варна.

По силата на решение на Общинския съвет гр. Девня от м. Февруари 2005 година и със заповед на министъра на образованието от м. Август 2005 година, са закрити Начално училище "Христо Ботев" и Начално училище "Св. Паисий Хилендарски". Материалната база и ученическият състав стават част от СОУ "Васил Левски".

От 1.08.2016 г. с влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование училишето е със статут на Средно училище "Васил Левски"


Полезни връзки:
Община Девня РУО-Варна МОН къде сме учи онлайн