СУ "Васил Лески" - Девня

КОЛЕКТИВ

Георги Петков - директор

Образование:
Учебно заведение:
Специалност:
В училището от:
висше магистър
Шуменски университет 1980
Физика и математика
1982 година

Миглена Радкова - заместник-директор

Образование:
Учебно заведение:
Специалност:
В училището от:
висше магистър
Софийски университет 1989
Химия и физика
2004 година

Саша Янева - заместник-директор

Образование:
Учебно заведение:
Специалност:
В училището от:
висше магистър
Софийски университет 1996
Математика и информатика
1997 година

Мариела Атанасова - педагогическия съветник

Образование:
Учебно заведение:
Специалност:
В училището от:
висше магистър
Великотърновски университет 2011
История и теория на държавното управление
2014 година

Румен Цонев - ресурсен учител

Образование:
Учебно заведение:
Специалност:
В училището от:
висше магистър
Шуменски университет 1992
Дефектология - логопедия
2017 година

Пламена Куртева - ресурсен учител

Образование:
Учебно заведение:
Специалност:
В училището от:
висше магистър
Шуменски университет 2009 / 2015
Българска филология, Начална педагогика
2012 година

Боряна Иванова - учител в ПГ

Образование:
Учебно заведение:
Специалност:
В училището от:
висше магистър
Шуменски университет 2002
ПНУП
2014 година

Миглена Иванова - начален учител

Образование:
Учебно заведение:
Специалност:
В училището от:
висше магистър
Шуменски университет 1992
НУП
2005 година

Петя Георгиева - начален учител ЦДО

Образование:
Учебно заведение:
Специалност:
В училището от:
висше бакалавър
Шуменски университет 2012
ПУНУП
2012 година

Свидна Минчева - начален учител

Образование:
Учебно заведение:
Специалност:
В училището от:
висше магистър
Шуменски университет 1994
НУП с ИИ
2001 година

Надя Георгиева - начален учител

Образование:
Учебно заведение:
Специалност:
В училището от:
висше бакалавър
Славянски университет 1998 / НСА 2001
ПУНУП, ФВ и спорт
2005 година

Елена Илиева - начален учител

Образование:
Учебно заведение:
Специалност:
В училището от:
висше магистър
Шуменски университет 2003
НУП с руски език
2010 година

Емилия Русева - начален учител ЦДО

Образование:
Учебно заведение:
Специалност:
В училището от:
висше магистър
Шуменски университет 2001
Специална педагогика
2006 година

Радостина Димова - начален учител

Образование:
Учебно заведение:
Специалност:
В училището от:
висше бакалавър
Шуменски университет 2009
НУП
2014 година

Галина Атанасова - начален учител

Образование:
Учебно заведение:
Специалност:
В училището от:
висше магистър
Шуменски университет 1998
НУП
2005 година

Галя Димитрова - начален учител

Образование:
Учебно заведение:
Специалност:
В училището от:
висше магистър
Шуменски университет 1996
НУП с ФВ и спорт
1997 година

Стойка Георгиева - начален учител

Образование:
Учебно заведение:
Специалност:
В училището от:
висше бакалавър
Пловдивски университет 1997
НУП
2005 година

Диана Маринова - начален учител

Образование:
Учебно заведение:
Специалност:
В училището от:
висше бакалавър
ИДНУ СОфия 1998
ПУНУП с ФВ и спорт
2005 година

Елена Вълкова - начален учител

Образование:
Учебно заведение:
Специалност:
В училището от:
висше магистър
Шуменски университет 1994
НУП с ИИ
2005 година

Стела Христова - начален учител ЦДО

Образование:
Учебно заведение:
Специалност:
В училището от:
висше магистър
Шуменски университет 1996
НУП с ФВ и спорт
2005 година

Боянка Иванова - български език и литература

Образование:
Учебно заведение:
Специалност:
В училището от:
висше магистър
Шуменски университет 1995
БеЛ и Руски език
1989 година

Гълъбина Вълчева - учител ЦДО

Образование:
Учебно заведение:
Специалност:
В училището от:
висше магистър
Шуменски университет 2000
Българска филология
2006 година

Елена Савова - български език и литература

Образование:
Учебно заведение:
Специалност:
В училището от:
висше магистър
Великотърновски университет 2004
Българска филология
2004 година

Лилия Желязкова - английски език

Образование:
Учебно заведение:
Специалност:
В училището от:
висше бакалавър
Шуменски университет 2008
Английски език
2014 година

Мариана Хаджиниколова - английски език

Образование:
Учебно заведение:
Специалност:
В училището от:
висше магистър
Шуменски университет 2014
Английски език
2019 година

Тони Костадинова - английски език

Образование:
Учебно заведение:
Специалност:
В училището от:
висше бакалавър
Шуменски университет 2011
Английска филология
2013 година

Деница Златева - английски език

Образование:
Учебно заведение:
Специалност:
В училището от:
професионален бакалавър
ИДНУ Добрич 1976
Математика, физика, пеене
1979 година

Анатоли Димитров - математика

Образование:
Учебно заведение:
Специалност:
В училището от:
висше бакалавър
Шуменски университет 1986
Физика и математика
2019 година

Павлинка Петрова - математика и ИТ

Образование:
Учебно заведение:
Специалност:
В училището от:
висше бакалавър
Шуменски университет 2002
Математика и информатика
2019 година

инж. Валентина Велчева - Електротехника - учител по теория

Образование:
Учебно заведение:
Специалност:
В училището от:
висше магистър
Шуменски университет 1999
електротехника
2004 година

инж. Катя Христова - информатика и ИТ, електроника

Образование:
Учебно заведение:
Специалност:
В училището от:
висше магистър
ТУ-София (ИПФ-Сливен) 2002
Електроника, Информатика и ИТ
2004 година

Миглена Цветанова - химия, физика, технологии и предприемачество

Образование:
Учебно заведение:
Специалност:
В училището от:
висше магистър
Шуменски университет 1998
Химия и физика
1989 година

Надя Дечева - Биология, технологии и предприемачество

Образование:
Учебно заведение:
Специалност:
В училището от:
висше магистър
Шуменски университет 2001
Биология и химия
2001 година

Гергана Георгиева - география

Образование:
Учебно заведение:
Специалност:
В училището от:
висше магистър
ЮЗУ Благоевград 2001
География
2008 година

Кръстина Тодорова - история

Образование:
Учебно заведение:
Специалност:
В училището от:
висше магистър
Великотърновски университет 2007
Български език и история
2010 година

инж. Нели Райчева - Електротехника - учител по теория

Образование:
Учебно заведение:
Специалност:
В училището от:
висше магистър
ТУ-Варна 2011

2018 година

Иван Грънчарски - изобразително изкуство, графика

Образование:
Учебно заведение:
Специалност:
В училището от:
висше магистър
Великотърновски университет 2005
Изобразително изкуство
2016 година

Антон Гембешев - Изобразително изкуство, учител практика - графика

Образование:
Учебно заведение:
Специалност:
В училището от:
висше - магистър
Шуменски университет 2011
Изобразително изкуство
2014 година

Даниела Георгиева - музика

Образование:
Учебно заведение:
Специалност:
В училището от:
професионален бакалавър
ИДНУ Добрич 1991
Музика, руски език, български език
1991 година

Боринка Йорданова - ФВ и спорт

Образование:
Учебно заведение:
Специалност:
В училището от:
висше магистър
Шуменски университет 1985 / НСА 1996
БеЛ, руски език, ФВ и спорт
1997 година

Цонка Желева - ФВ и спорт

Образование:
Учебно заведение:
Специалност:
В училището от:
професионален бакалавър
ИДНУ Добрич 1984
Математика, физика, ФВ и спорт
1986 година

Образование:
Учебно заведение:
Специалност:
В училището от:
висше магистър
Шуменски университет 1996
БеЛ и руски език
1996 година

Любка Божинова - учител ЦДО

Образование:
Учебно заведение:
Специалност:
В училището от:
висше бакалавър
Кемеровски държавен институт 1970
Физика
2000 година

Образование:
Учебно заведение:
Специалност:
В училището от:
висше бакалавър
2013
Бизнес администрация. Мениджмънт на туризма
2016 година

Даниела Желина - начален учител ЦДО

Образование:
Учебно заведение:
Специалност:
В училището от:
висше магистър
Великотърновски университет 1994 / 2004
НУП, психология
2005 година

- възпитател

Образование:
Учебно заведение:
Специалност:
В училището от:
висше бакалавър
Шуменски университет 2014
НУП и чужд език (Английски език)
2016 година

Калинка Георгиева - начален учител ЦДО

Образование:
Учебно заведение:
Специалност:
В училището от:
висше магистър
Софийски университет 1982
НУП с ТТ
2004 година

Стоян Желязков - начален учител ЦДО

Образование:
Учебно заведение:
Специалност:
В училището от:
висше магистър
Шуменски университет 1993
НУП с ФВ и спорт
2012 година

Пламена Недева - начален учител

Образование:
Учебно заведение:
Специалност:
В училището от:
специалист
Икономически университет Варна 2005
мениджмънт
2013 година

Соня Димитрова - начален учител ЦДО

Образование:
Учебно заведение:
Специалност:
В училището от:
висше магистър
Великотърновски университет 2016
Социална педагогика, ПУНУП
2012 година

- възпитател

Образование:
Учебно заведение:
Специалност:
В училището от:
висше магистър
Шуменски университет 1995
НУП
2016 година

Светлана Иванова - главен счетоводител

Образование:
Учебно заведение:
Специалност:
В училището от:
висше бакалавър
Икономически университет Варна 2011
Счетоводство и контрол
2008 година

Натали Цанкова - счетоводител

Образование:
Учебно заведение:
Специалност:
В училището от:
висше магистър
Стапанска академия Свищов 2015
Счетоводство и контрол
2016 година

Магдалена Щерева - касиер-домакин

Образование:
Учебно заведение:
В училището от:
средно общо
СОУ "Васил Левски" - Девня 2005
2007 година

Галина Иванова - ЗАТС

Образование:
Учебно заведение:
Специалност:
В училището от:
висше бакалавър
Шуменски университет 2009
Биология и химия
2010 година

- помощен персонал

Образование:
Учебно заведение:
Специалност:
В училището от:
професионален бакалавър
ИУП София 1970
Трудово обучение
1989 година

Дянка Василева - портиер

Образование:
Учебно заведение:
В училището от:
средно специално
СПТУ по СМ - Ямбол 1981
2005 година

Вълчо Василев - огняр

Образование:
Учебно заведение:
Специалност:
В училището от:
средно общо
ПГЕ - Варна 1998
отоплителна техника
1998 година

Боян Иванов - огняр

Образование:
Учебно заведение:
Специалност:
В училището от:
средно специално
1975
Дървообработване
2010 година

Шенгюл Ешреф - чистач/хигиенист

Образование:
Учебно заведение:
Специалност:
В училището от:
средно специално
1992
Монтьор по електрообзавеждане
2016 година

Тинка Желязкова - чистач/хигиенист

Образование:
Учебно заведение:
В училището от:
основно
1971
2010 година

Костадинка Янкова - чистач/хигиенист

Образование:
Учебно заведение:
В училището от:
основно
1982
2007 година

Павлинка Цветанова - чистач/хигиенист

Образование:
Учебно заведение:
Специалност:
В училището от:
средно общо
СПТУ по ХП Девня 1988
монтьор на ел. машини
2005 година

Марийка Асенова - чистач/хигиенист

Образование:
Учебно заведение:
Специалност:
В училището от:
средно специално
техникум по стъкларство 1990
технолог
2010 година

Семра Местан - чистач/хигиенист

Образование:
Учебно заведение:
Специалност:
В училището от:
средно специално
1994
заварчик
2016 година

Светла Стоянова - чистач/хигиенист

Образование:
Учебно заведение:
В училището от:
средно специално
СПТУ по ХП - Девня 1994
Оператор на енергийни агрегати
2014 година

Анифе Ибрям - работник кухня

Образование:
Учебно заведение:
Специалност:
В училището от:
средно специално
СПТУ по ХП - Девня 2010
Топлоенергетика
2016 година

Славка Великова- работник кухня

Образование:
Учебно заведение:
Специалност:
В училището от:
средно специално
1978
Хотелиерство с художествени занаяти
2016 година

Полезни връзки:
Община Девня РУО-Варна МОН къде сме учи онлайн