СУ "Васил Лески" - Девня

КОЛЕКТИВ

Педагогически персонал

Георги Петков - директор
Миглена Радкова - заместник-директор
Саша Янева - заместник-директор

Мариела Атанасова - педагогически съветник
Румен Цонев - реусрсен учител
Пламена Куртева - реусрсен учител
Боряна Иванова
Миглена Иванова
Петя Георгиева
Свидна Минчева
Надя Геориева
Елена Илиева
Радостина Димова
Галина Атанасова
Галя Димитрова
Стойка Георгиева
Диана Маринова
Елена Вълкова
Елена Савова
Боянка Иванова
Гълъбина Вълчева
Лилия Желязкова
Деница Златева
Мариана Хаджиниколова
Анатоли Димитров
Павлина Петрова
Катя Христова
Валентина Велчева
Нели Райчева
Миглена Цветанова
Надя Дечева
Гергана Георгиева
Кръстина Тодорова
Иван Грънчарски
Антон Гембешев
Даниела Георгиева
Боринка Йорданова
Цонка Желева
Мария Панева
Любка Божинова
Стела Христова
Даниела Желина
Георги Атанасов
Емилия Русева
Калинка Георгиева
Стоян Желязков
Пламена Недева
Павлина Люцканова

Непедагогически персонал

Светлана Иванова - главен счетоводител
Натали Цанкова - счетоводител
Магдалена Щерева- домакин-касиер
Любка Божинова - секретар-ЗАТС
Стойчо Джелепов
Дянка Василева - портиер
Вълчо Василев - огняр
Боян Иванов - огняр
Шенгюл Ешреф - помощен персонал
Семра Местан- помощен персонал
Лилия Лечева - помощен персонал
Павлинка Цветанова - помощен персонал
Марийка Асенова - помощен персонал
Светла Стоянова - помощен персонал
Анифе Ибрям- помощен персонал
Димитричка - работник кухня
Стефка - работник кухня

Полезни връзки:
Община Девня РУО-Варна МОН къде сме учи онлайн