СУ "Васил Лески" - Девня

РЪКОВОДСТВО И АДМИНИСТРАЦИЯ

Телефони и имейли
Директор:
Георги Петков

0519 / 9 81 81
0887 / 379-495


e-mail:
Заместник директор:
Миглена Радкова

0519 / 9 84 67
0884 / 334-827


e-mail:
Заместник директор:
Саша Янева

0510 / 6 61 50
0884 / 429-184


e-mail:
sasha_ya@mail.bg
Педагогически съветник:
Мариела Атанасова

0519 / 9 84 67
0882 / 429-465


e-mail:
Главен счетоводител:
Светлана Иванова

0519 / 9 81 81
0884 / 334-797


e-mail:
Счетоводител:
Натали Цанкова

0519 / 9 81 15
0887 / 554-587


e-mail:
секретар-ЗАТС:
Любка Божинова

0519 / 9 81 81
0884 / 472-883


e-mail:
Домакин-касиер:
Магдалена Щерева
0519 / 9 81 15
0882 / 471-333


e-mail:

Полезни връзки:
Община Девня РУО-Варна МОН къде сме учи онлайн