С Е Д М И Ч Н А   П Р О Г Р А М А           уч.  2 0 1 2 / 2 0 1 3  год.         I   с р о к
ден час ПГ I a клас I б клас I в клас II а клас II б клас II в клас III а клас III б клас IV а клас IV б клас IV в клас
понеделник 1 Социален свят БЕЛ БЕЛ БЕЛ Литература Литература Английски език Литература Литература Комп. моделиране Литература Литература
2 Български език БЕЛ БЕЛ БЕЛ Английски език Математика Литература Английски език Математика Български език Комп. моделиране Български език
3 Изобр. изкуство Математика Математика Математика Математика Английски език Математика Математика Английски език Математика Български език Комп. моделиране
4 Игрова култура Изобр. изкуство Изобр. изкуство Изобр. изкуство Околен свят Околен свят Околен свят Човекът и обществото Човекът и обществото Музика Математика Математика
5 Социален свят       ФВ и спорт Музика Музика Музика Музика Литература Музика Музика
6 Социален свят Спортни дености Спортни дености Спортни дености       ФВ и спорт ФВ и спорт      
7                   Спортни дености Спортни дености Спортни дености
                         
вторник 1 Природен свят БЕЛ БЕЛ БЕЛ Математика ФКРУ ФКРУ Литература Литература Английски език Литература Литература
2 Математика БЕЛ БЕЛ БЕЛ ФКРУ ФКРУ ФКРУ Български език Комп. моделиране Математика Английски език Математика
3 Български език Математика Математика Математика ФКРУ Математика Математика Комп. моделиране Български език Литература Математика Човекът и природата
4 Музика ТП ТП ТП Музика ФВ и спорт ФВ и спорт Математика Математика Човекът и природата Човекът и природата Музика
5 Подвижни игри ЧК ЧК ЧК ЧК ЧК ЧК ЧК ЧК ЧК ЧК ЧК
6 Социален свят             ФВ и спорт ФВ и спорт ФВ и спорт ФВ и спорт ТП
7                        
                         
сряда 1 Български език БЕЛ БЕЛ БЕЛ Математика Английски език Литература Математика ФКРУ ФКРУ ФКРУ ФКРУ
2 КТБД БЕЛ БЕЛ БЕЛ Литература Математика Английски език Английски език ФКРУ ФКРУ ФКРУ ФКРУ
3 Физическа култура Математика Математика Математика Английски език Български език Български език ФКРУ Математика Човекът и природата ТП Човекът и природата
4 Математика Музика Музика Музика Български език Литература Математика ФКРУ ТП Математика Математика Математика
5 Социален свят ФВ и спорт ФВ и спорт ФВ и спорт ФВ и спорт Музика Музика ТП Английски език Музика Човекът и природата Английски език
6 Социален свят                 Изобр. изкуство Изобр. изкуство ФВ и спорт
7               Спортни дености Спортни дености      
                         
четвъртък 1 Худ. литература БЕЛ БЕЛ БЕЛ Литература Литература Литература Литература Литература Български език Английски език Математика
2 Природен свят Математика Математика Математика Български език Математика Български език Български език Български език Математика Математика Английски език
3 Музика Околен свят Околен свят Околен свят Математика Български език Математика Математика Математика Английски език Български език Български език
4 Изобр. изкуство Изобр. изкуство Изобр. изкуство Изобр. изкуство Изобр. изкуство Изобр. изкуство Изобр. изкуство Човекът и обществото Човекът и обществото Човекът и обществото Човекът и обществото Човекът и обществото
5 Подвижни игри Музика Музика Музика Музика ФВ и спорт ФВ и спорт Изобр. изкуство Изобр. изкуство ФВ и спорт ФВ и спорт ФВ и спорт
6 Социален свят             Изобр. изкуство Изобр. изкуство Литература Литература Литература
7                        
                         
петък 1 Худ. литература БЕЛ - ИУЧ БЕЛ - ИУЧ БЕЛ - ИУЧ БЕЛ - ИУЧ БЕЛ - ИУЧ БЕЛ - ИУЧ БЕЛ - ИУЧ БЕЛ - ИУЧ БЕЛ - ИУЧ БЕЛ - ИУЧ БЕЛ - ИУЧ
2 КТБД БЕЛ - ИУЧ БЕЛ - ИУЧ БЕЛ - ИУЧ БЕЛ - ИУЧ БЕЛ - ИУЧ БЕЛ - ИУЧ Математика - ИУЧ Математика - ИУЧ Математика - ИУЧ Английски език Математика - ИУЧ
3 Физическа култура Математика - ИУЧ Математика - ИУЧ Математика - ИУЧ Математика - ИУЧ Математика - ИУЧ Математика - ИУЧ Човекът и природата Английски език ЧО - ИУЧ Математика - ИУЧ ЧО - ИУЧ
4 Игрова култура ФВ и спорт ФВ и спорт ФВ и спорт ТП ТП ТП Английски език Човекът и природата ТП ЧО - ИУЧ Английски език
5 Социален свят             Музика Музика Английски език Музика Изобр. изкуство
6 Социален свят       Спортни дености Спортни дености Спортни дености     В о к а л н а    г р у п а   -   С в и д н а     М и н ч е в а
7                        
Б. Иванова Е. Илиева Р. Димова Г. Атанасова Г. Димитрова Д. Маринова С. Георгиева Е. Вълкова М. Иванова Н. Георгиева С. Минчева П. Георгиева
          АЕ - Д. Златева АЕ - Д. Златева АЕ - Д. Златева АЕ - Л. Желязкова АЕ - Л. Желязкова АЕ - Д. Златева АЕ - Д. Златева АЕ - Д. Златева