СУ "Васил Лески" - Девня

НАЧАЛЕН КУРС I-IV клас

Тук можете да намерите информация за програмата на класовете, материали за самоподготовка, подготвени от преподавателите и други.

Учебен календар

Седмично разписание на класовете от ПГ до 4 клас

График на класните и контролните работи за I учебен срок
Списък на извънкласните форми през учебната 2018-2019 година
График на поправителните изпити за учениците в самостоятелна форма на обучение през учебната 2018-2019 година

Подготвителен клас

I клас

II клас

III клас

IV клас


Полезни връзки:
Община Девня РУО-Варна МОН къде сме учи онлайн