СУ "Васил Лески" - Девня

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ

Тук ще намерите информация за приема на ученици в подготвителна група, I клас или VIII клас.

...............................................................................................................................................

Прием на ученици в I клас за учебната 2021 / 2022 година

Подаване на заявление за записване: 20.04.2021 г. - 28.05.2021 г.

Необходими документи:

Списък на класираните деца ще бъде обявявен в сайта и на входа на училището до 17:00 часа на 1.06.2021 г

Записване на приетите ученици: 2.06.2021 г. - 4.06.2021 г.
Родителите записват детето с оригинал на удостоверението за завършена подготвителна група

Списъците на записаните деца и свободните места ще бъдат обявявени в сайта и на входа на училището до 17:00 часа на 7.06.2021 г
На 8.06.2021 г. и на 9.06.2021 г. се приемат документи за попълване на свободните места.
На 10.06.2021г. се обявяват останалите свободни места в сайта и на табло, поставено на входа на училището.

С родителите на записаните деца ще се проведе родителска среща на 2.09.2021 г. от 17:00 ч.

VIII клас


Полезни връзки:
Община Девня РУО-Варна МОН къде сме учи онлайн