ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ


С Ъ С Т А В
НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - ДЕВНЯ
Име и фамилия Представител от квотата на:
1 Росица Иванова Председател (родителите)
2 Арзу Исмаилова Член (родителите)
3 Василка Димитрова Член (родителите)
4 Добромира Атанасова Член (родителите)
5 Виктория Божкова Член (родителите)
6 Юра Драганова Член (работодателите)
7 Жанета Димитрова Член (Обшина Девня)
1 Веселина Василева Резервен член (родителите)
2 Даниела Димитрова Резервен член (родителите)
3 Мая Добрева Резервен член (Община Девня)


На 18.12.2019 г. се проведе общо събрание на номинираните от всяка паралелка представители на родителите за избор на членове на обществения съвет към училището. С мнозинство бяха избрани следните родители за членове на обществения съвет:
  1. Арзу Исмаилова - с 34 гласа "за"
  2. Василка Димитрова - с 34 гласа "за"
  3. Добромира Атанасова - с 34 гласа "за"
  4. Росица Иванова - с 34 гласа "за"
  5. Виктория Божкова - с 34 гласа "за"
За резервни членове бяха избрани:
  1. Веселина Василева - с 34 гласа "за"
  2. Данаила Димитрова - с 34 гласа "за"
Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществения съвет.
П О К А Н А

Уважаеми номинирани представители на родителите, каним ви да присъствате на събранието за избор на обществен съвет на СУ „Васил Левски”, което ще се проведе на 18.12.2019 г, от 17,00 в актовата зала на училището, при следния дневен ред:

  1. Запознаване със задълженията на обществения съвет.
  2. Запознаване с изискванията за член на обществен съвет.
  3. Избор на членове и резервни членове на обществения съвет.

Полезни връзки:
Община Девня РУО-Варна МОН къде сме учи онлайн