Ден на толерантността

На 16 ноември 1996 г. на Общо събрание на ООН е приета Декларация за принципите на толерантността.
Като член първи е залегнала дефиницията на това що е толерантност. Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури
в нашия свят, на нашите форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност.
16 ноември 2018 г. в СУ „Васил Левски“, гр. Девня имаше изява на ученици от 3в клас с класен р-л г-жа Н. Георгиева и
8а клас с класен р-л г-жа К. Кънчева.
Учениците направиха табла във връзка с деня на толерантността и ги поставиха във фоайето на училището,
раздадоха емблеми на ученици и учители с имената на добродетелите от дървото на толерантността.
Вторият учебен час в часа по английски език, под ръководството на г-жа И. Станчева,
осмокласниците прочетоха думи на английски език и преводът им на български.
Класният р-л на осми клас - госпожа К. Кънчева им изнесе лекция за толерантността.
Гости в часът по английски бяха служителите от Счетоводния отдел на училището и г-жа Л. Божинова - учител ЦДО.

Настояща снимка:
Общо снимки:

Назад една снимка
напред една снимка

Първа снимка
Напред две снимки


Полезни връзки:
Община Девня РУО-Варна МОН къде сме учи онлайн