СУ "Васил Лески" - Девня

ВАКАНЦИИ

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2018/2019 година:
01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл. есенна
22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл. коледна
04.02.2019 г. междусрочна
30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. пролетна за І-ХІ клас
05.04.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. пролетна за ХІІ клас

Неучебни дни:
21.05.2019 г. – ДЗИ по български език и литература
23.05.2019 г. – Втори ДЗИ

Начало на втория учебен срок на учебната 2015/2016 година:
06.02.2019 г.

Край на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:
31.05.2019 г. – I-IV клас (14 учебни седмици)
15.06.2019 г. – V-VI клас ( 16 учебни седмици )
30.06.2019 г. – VII-XI клас (18 учебни седмици )
15.05.2019 г. – XII клас (13 учебни седмици)


Полезни връзки:
Община Девня РУО-Варна МОН къде сме учи онлайн